Historie židovské kopané v Československu - logo

ÚVOD

Kniha s názvem Historie židovské kopané v Československu popisuje vznik, vývoj a historii tělovýchovného hnutí a sportu, fotbalu pak především, příslušníků židovské menšiny, žijící na území tehdejšího Československa, tedy i na Podkarpatské Rusi. Kniha popisuje toto sportovní hnutí a činnost v období tzv. „první republiky“ – tzn. 1918 – 1939 , ale i později v období Protektorátu Čechy a Morava, byť v jiné podobě – v tzv. Terezínské lize. Kniha svým obsahem a popisem daného tématu takto zaplňuje mezeru „na mapě“ historie československé kopané. Je zároveň zcela první a ojedinělá, z hlediska detailního popisu sportovní činnosti spoluobčanů židovského vyznání nejen u nás, ale i v celoevropském měřítku.

KNIHA OBSAHUJE

 • Kompletní historii vzniku a průběh soutěží Židovského fotbalového svazu v Československu
 • vizitku ŽFS, včetně historie jednotlivých mezisvazových utkání, dále pak profily funkcionářů a jejich osudy v období Protektorátu
 • profily jednotlivých významných hráčů, především reprezentantů ČSR
 • historii a činnost Svazu židovských soudců
 • rejstřík klubů (členové i nečlenové ŽFS) židovské menšiny na území celého Československa
 • popis soutěže v terezínském ghettu (tzv. Terezínská ligy z období 1942 – 1943) včetně profilů řady nejvýznamnějších postav a hráčů této terezínské aktivity
 • bohatou klubovou a svazovou fotodokumentaci a řadu dalších zajímavostí z oblasti historie a činnosti fotbalového svazu židovské menšiny v ČSR

HLAVNÍM CÍLEM KNIHY JE

 • zaplnit „bílá místa“ na mapě historie československého fotbalu a poskytnout zcela dávno zapomenuté informace o činnosti a soutěžích židovské menšiny v Československu. A to vše především proto, že dané tématice nebyla nikdy věnována dostatečná pozornost, resp. byla tato součást historie československého fotbalu přehlížena a záměrně zamlčována
 • dokázat, že fotbal židovské menšiny byl nedílnou a významnou součástí fotbalového dění v Československu a významným dílem se podílel na úspěších našeho fotbalu v období tzv. „první republiky“
 • seznámit fotbalovou veřejnost s fotbalovými a historickými souvislostmi v daném období, s historickým vývojem postavení židovské menšiny v ČSR, až do její násilné likvidace v období před a v Protektorátu Čechy a Morava, v souvislosti s příchodem fašistické okupace našeho území. To vše s akcentem na hrůzné období holocaustu a tragické životní osudy těch, kteří skončili svoji životní pouť v koncentračních táborech, resp. i těch, kteří přežili a dočkali se dalších represí v období 50. let minulého století
 • přispět popisem daného období k pochopení především politických souvislostí a následně tak přispět i k lepšímu pochopení vzájemných vztahů, porozumění a respektu spoluobčanů jiného vyznání

ROZSAH

 • 250 stran textu, formát A4